Những điều cần biết về chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng đăng ký đất đai có vị trí, chức năng gì? Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có được cấp, đổi sổ đỏ hay không?

Những điều cần biết về văn phòng đăng ký đất đai khi làm sổ đỏ

Vị trí, chức năng

Chức năng, vị trí Văn phòng đăng ký đất đai được quy định căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau: 

Vị trí: Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được thành lập bởi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường ở địa phương; 

Văn phòng đăng ký đất đai có trụ sở, con dấu riêng, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai tại quận, huyện được thực hiện chức năng, quyền hạn của Văn phòng theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chức năng: 

 • Đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất.
 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất khi được ủy quyền theo quy định.
 • Xây dựng, quản lý, đo đạc, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất.
 • Cung cấp thông tin đất cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định.
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
Văn phòng đăng ký đất đai có những chức năng gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC như sau:

 • Đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Cấp lần đầu, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).
 • Lập, cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật
 • Cập nhật, khai thác , đồng bộ hóa dữ liệu đất đai; quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định.
 • Thống kê, kiểm kê đất đai, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính.
 • Kiểm tra và xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • Thu phí theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có được quyền cấp, đổi sổ đỏ hay không?

Theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ được quyền cấp, đổi sổ đỏ. Theo đó, Chi nhánh văn phòng đất đai sẽ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ được quyền cấp, đổi sổ đỏ theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 1

Nghị định mới này được ban hành vào ngày 18/12/2020 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/2/2021.

Trên đây là những thông tin về vị trí, quyền hạn của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng để lại câu hỏi để được chúng tôi giải đáp nhanh chóng nhất nhé. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN