Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi

Thông tin của các bạn sẽ được lấy với mục đích

  • Chăm sóc khách hàng một cách dễ dàng nhất
  • Gửi cho khách hàng những dịch vụ mới nhất của chúng tôi

Chúng tôi lấy những thông tin gì?

  • Họ tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại

Thời gian lưu trữ

Thông tin của bạn sẽ được giữ lại vô thời hạn. Trừ trường hợp bạn muốn chúng tôi xóa thông tin hoặc chúng tôi xóa chúng đi.

Cam kết